2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
hero image
 
 

Μικροχειρουργική - Παθήσεις Περιφερικών Νεύρων
Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

Η χειρουργική των Περιφερικών Νεύρων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των βλαβών αυτών είναι η χρήση της Μικροχειρουργικής Τεχνικής.

Η μακροχρόνια έρευνα και εκπαίδευση του Ιατρού στην Ελλάδα (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου στο γνωστικό πεδίο της Μικροχειρουργικης) και στο εξωτερικό στην Μικροχειρουργική τεχνική δίνει την δυνατότητα αντιμετώπισης με τον καλύτερο τρόπο κάθε πάθησης που αφορά το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα.

Επιπλέον η μετεκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπό την Χειρουργο Περιφερικών Νεύρων και Διευθύντρια του κέντρου Νευρικών βλαβών και Παράλυσης του Washington University Pr. Susan Mackinnon έδωσε την δυνατότητα της εκμάθησης της νέας τεχνικής των Νευρομεταφορών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων νευρικών βλαβών όπως αυτές του Βραχιονίου Πλέγματος.

Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται συχνότερα είναι:

  • Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
  • Ωλένια Νευρίτιδα
  • Πίεση Ωλενίου Νεύρου στον καρπό
  • Σύνδρομο Οπίσθιου Μεσόστεου Νεύρου
  • Σύνδρομο Κερκιδικού Σωλήνα
  • Σύνδρομο Πρηνιστή
  • Σύνδρομο Ταρσιαιου Σωλήνα
  • Πιεστική νευροπάθεια Περονιαίου Νεύρου
  • Παράλυση Βραχιονίου Πλέγματος
  • Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου.


Ειδικότερα όσον αφορά την παράλυση του Βραχιονίου Πλέγματος χρησιμοποιούμε την νεότερη τεχνική των νευρικών-δεσμιδικών μεταφορών που εισήγαγε για πρώτη φορά η Καθηγήτρια Susan Mackinnon. Η τεχνική αυτή προσφέρει πολύ καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση σε νευρικές βλάβες που μέχρι πριν λίγα χρόνια η χειρουργική αποκατάσταση έδινε πτωχά αποτελέσματα.

Αυτός είναι και ο λόγος που στα μεγαλύτερα κέντρα των Ηνωμένων πολιτειών χρησιμοποιείται πλέον η τεχνική των νευρικών – δεσμιδικων μεταφορών για την αντιμετώπιση αυτών των βαριών νευρικών βλαβών.