2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
 
 

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι μια πιεστική νευροπάθεια του μέσου νεύρου που προκαλείται από την πίεση του στον καρπό. Το νεύρο αυτό δίνει κυρίως αισθητικότητα  στα δάκτυλα του χεριού και συνεισφέρει στην κίνηση του αντίχειρα.
Εκδηλώνεται κυρίως με μούδιασμα και πόνο στο χέρι και στο βραχίονα που επιδεινώνονται στην νυχτερινή κατάκλιση. Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του συνδρόμου είναι η ανατομία του καρπού, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις  καθώς και άλλα προβλήματα υγείας που συνυπάρχουν όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και οι θυροειδοπαθειες.


Αίτια και συμπτώματα
Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα οφείλεται στην πίεση που ασκείται στο μέσο νεύρο σε μία περιοχή του καρπού που ονομάζεται καρπιαίος σωλήνας. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι συγκεκριμένη η αιτία πρόκλησης. Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα.
Τα συμπτώματα αρχικώς περιλαμβάνουν μουδιάσματα και πόνο που έρχεται και φεύγει στον καρπό, τον αντίχειρα, το δείκτη και τον μέσο δάκτυλο που επιδεινώνονται κατά την νυχτερινή κατάκλιση. 


Διάγνωση και εξετάσεις
Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική αλλά επικουρικά είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει ηλεκτρομυογράφημα και νευρογράφημα. Η εξεταση αυτή είναι χρησιμη κυρίως για την εκτίμηση της μυικής ατροφίας.


Θεραπεία
Η θεραπεία που θα δοθεί εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και από το ιστορικό του ασθενή. Μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική.
    • Συντηρητικη : H συντηρητική θεραπεία είναι η χρήση ειδικών ναρθήκων καθώς και η εγχύσεις στεροειδών
    • Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την οριστική λύση και προτείνεται σε πιο βαριά περιστατικά και σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία. Τα  αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας   αγγίζουν το 100% επιτυχίας.


 Ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης έχει πολυετή εκπαίδευση – εξειδίκευση στα πιο εξειδικευμένα παγκοσμίως κέντρα αντιμετώπισης παθήσεων περιφερικών νευρών και σε συνδυασμό με την πολυετή αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών έχει την κατάλληλη εμπειρία στην μικροχειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα με τον καλύτερο τρόπο.
Ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης πραγματοποιεί πλήρη αποσυμπίεση του μέσου νεύρου, Μια τέτοια αποσυμπίεση είναι συνώνυμο του υψηλότατου ποσοστού επιτυχίας της επέμβασης. Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί η αποσυμπίεση με την αρχική επέμβαση καθώς κάθε επόμενη αναθεώρηση της επέμβασης έχει φτωχότερα ποσοστά επιτυχίας. 
Σε περιπτώσεις που ο ασθενής έχει υποβληθεί παλαιότερα σε επέμβαση ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης διενεργεί την διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα μέσω μίας άλλης τομής που μειώνει την ανάπτυξη μετεγχειρητικών συμφύσεων


Διαδικασία επέμβασης - Μετεγχειρητική Aποκατάσταση

Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία.Ο ασθενής  προσέρχεται στο νοσοκομείο μία ώρα πριν την επέμβαση για να γίνει εισαγωγή και οι απαραίτητες εξετάσεις. Κατόπιν ακολουθεί η επέμβαση και ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο εντός μίας ώρας με τις κατάλληλες οδηγίες.

 Η τομή είναι καλυμμένη με ελαστική περίδεση και ο ασθενής μπορεί να κινεί το χέρι του και να εκτελεί τις καθημερινές απλές κινήσεις. Εντός 15 ημερών αφαιρούνται τα ράμματα.