2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
 
 

Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Hallux Valgus – Bunions)
Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

 

Ο Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Hallux Valgus) είναι μια πάθηση κατά την οποία το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού σταδιακά μετατοπίζεται προς το δεύτερο δάκτυλο δημιουργώντας προοδευτικά πίεση σε αυτό.. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός οστικού επάρματος (Bunion) στην εσωτερική πλευρά του ποδιού το οποίο φλεγμαίνει και γίνεται επώδυνο. Σχετίζεται με έναν συνδυασμό γενετικών παραγόντων, δραστηριοτήτων και παρατεταμένη χρήση ακατάλληλων υποδημάτων. 
 

   
 

Διαγνωστικές εξετάσεις
Πρωτεύουσας σημασίας είναι η κλινική εικόνα του ασθενή. Το καθοριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος. Το σύμπτωμα αυτό οδηγεί στην ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Οι απαραίτητες εξετάσεις είναι:
    • Πλήρης ακτινολογικός έλεγχος για την ακριβή μέτρηση της διαμετατάρσιου  και μεταταρσιοφαλαγγικης γωνίας που δείχνουν την βαρύτητα της παραμόρφωσης.
    • Πελματογράφημα. Η στατική όσο και η δυναμική ανάλυση βάδισης είναι σημαντικές για τον καθορισμό σημείων φόρτισης του πέλματος.
    • Μαγνητική ή και αξονική τομογραφία σε ασθενείς με ιστορικό παλαιάς κάκωσης.


Αντιμετώπιση
    • Συντηρητική αντιμετώπιση

Μερικές φορές τα συμπτώματα μπορούν να ανακουφιστούν απλώς τροποποιώντας το υπόδημα. Άλλες φορές είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών επιθεμάτων (αποστάτες σιλικόνης) οι οποίοι μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της πάθησης.
    • Χειρουργική επέμβαση
Περιγράφονται πάρα πολλές διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις που διορθώνουν την παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου αλλά και τις τυχόν συνοδές παραμορφώσεις του πρόσθιου ποδός.
 Η χειρουργική τεχνική που επιλέγεται θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο παραμόρφωσης και ανάλογα με την ύπαρξη αρθρίτιδας στην άρθρωση του μεγάλου δακτύλου.
Σε μικρές παραμορφώσεις γίνεται επέμβαση εξισορρόπησης των μαλακών μορίων συνοδευόμενη από περιφερική οστεοτομία του πρώτου μεταταρσίου.
Σε μεγαλύτερες παραμορφώσεις την επέμβαση εξισορρόπησης των μαλακών μορίων συνοδεύει μια κεντρική οστεοτομία του μεταταρσίου. Σε ακόμα μεγαλύτερες παραμορφώσεις γίνονται παρεμβάσεις και στις φάλαγγες των δακτύλων. 
Ο Δρ Ιωάννης Κορμπάκης έχοντας την εξειδίκευση στην αντιμετώπιση τέτοιων παραμορφώσεων επιλέγει τον καλύτερο συνδυασμό επεμβατικών παρεμβάσεων στο πρόσθιο πόδι ώστε να προκύψει το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. 


Παραμονή και εξιτήριο στο νοσοκομείο – Αποθεραπεία
Η χειρουργική αποκατάσταση απαιτεί την παραμονή στο νοσοκομείο για λίγες ώρες. 

Κατά την μετεγχειρητική περίοδο πραγματοποιούνται αλλαγές στο χειρουργικό τραύμα αποκλειστικά από τον Ιατρό.
Η βάδιση γίνεται με την χρήση ειδικού υποδήματος για περίπου 4 εβδομάδες.
Ο ιατρός θα σας καθοδηγήσει με εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με σκοπό την γρηγορότερη δυνατή επιστροφή στην φυσιολογική καθημερινότητα και στις αθλητικές δραστηριότητες.