2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
 
 

Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου
Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

 

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος του γόνατος είναι βασικός σταθεροποιητικός παράγοντας του γόνατος που προσδίδει σε αυτό προσθοπίσθια κυρίως σταθερότητα. Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συμβαίνει συχνότερα κατά τις αθλητικές δραστηριότητες και μπορεί να είναι μεμονωμένη ή να συνοδεύεται με άλλες βλάβες στο γόνατο κυρίως του μηνίσκου.
 

Διάγνωση  
Η ρήξη του του πρόσθιου χιαστού εκδηλώνεται κυρίως με τα παρακάτω συμπτώματα:
    • Πόνος και δυσκαμψία στο γόνατο
    • Αστάθεια του γόνατος. Ο ασθενής παραπονιέται ότι «το γόνατο φεύγει»  
Για την επιβεβαίωση της κλινικής εξέτασης αλλά κυρίως για την διαπίστωση της έκτασης και του είδους της βλάβης είναι απαραίτητη η διενέργεια Μαγνητικής τομογραφίας. 

Θεραπεία  
Η επιλογή της θεραπείας βασίζεται στα συμπτώματα, στον βαθμό αστάθειας, το επίπεδο αθλητικής δραστηριότητας του ασθενή καθώς και στις πιθανές συνοδές βλάβες του γόνατος.

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει
    • Αποφόρτιση
    • Αντιφλεγμονώδη αγωγή
    • Παγοθεραπεία 
    • Πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης με ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυϊκών ομάδων του γόνατος
 
 Η αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου έχει κύρια ένδειξη την αποκατάσταση της σταθερότητας κυρίως σε άτομα που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Η αποκατάσταση της σταθερότητας είναι απαραίτητη συνθήκη για την αποφυγή νέων τραυματισμών που θα προκαλέσουν βλάβες σε άλλες σημαντικές δομές του γόνατος (μηνίσκοι).
Η αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική είναι μια επέμβαση ελάχιστης επεμβατικότητας στην οποία μέσω δύο πολύ μικρών οπών εισάγεται μια μικροσκοπική κάμερα και ειδικά χειρουργικά εργαλεία μέσω των οποίων γίνεται η αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Κατά την επέμβαση δημιουργούνται τόσο στην κνήμη όσο και στο μηριαίο οστό. Μέσα από αυτά περνιέται ένα τενόντιο μόσχευμα που λαμβάνεται από την έσω επιφάνεια του γόνατος και σταθεροποιείται με ειδικά εμφυτεύματα σταθεροποίησης.
Δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή επέμβαση είναι ο σωστός προσανατολισμός των τούνελ και η επάρκεια του τενόντιου μοσχεύματος.

Διαδικασία επέμβασης
Ο ασθενής δεν λαμβάνει φαγητό και νερό 6 ώρες πριν την επέμβαση. Προσέρχεται στο νοσοκομείο τρείς ώρες πριν την επέμβαση όπου γίνονται όλες οι προεγχειρητικές εξετάσεις. Κατόπιν ακολουθεί η επέμβαση η οποία γίνεται είτε με ραχιαία αναισθησία είτε με ελαφριά γενική νάρκωση. 
Η διάρκεια της επέμβασης είναι κατά μέσο όρο μία ώρα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις την επόμενη μέρα ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο λαμβάνοντας εξιτήριο με τις οδηγίες και μια αποθηκευτική συσκευή που περιέχει την βιντεοσκόπηση της επέμβασης.

Μετεγχειρητικά   
Αρχικά ο ασθενής βαδίζει με την βοήθεια βακτηριών για δύο περίπου εβδομάδες. Ο ασθενής εκπαιδεύεται στο να πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο ασκησιολόγιο . Κατόπιν με την βοήθεια φυσικοθεραπευτή ο ασθενής ακολουθεί πρόγραμμα κινησιοθεραπείας και ενδυνάμωσης. Ο ασθενής επιστρέφει στην καθημερινότητα του σε περίπου ένα μήνα ενώ για τις αθλητικές δραστηριότητες απαιτούνται 4-6 μήνες.  

 

 Ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης ως εξειδικευμένος ορθοπαιδικός στην χειρουργική των τενόντων και των συνδέσμων  πραγματοποιεί την συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου όταν αυτή απαιτείται.