2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
 
 

Ρήξη στροφικού πετάλου ώμου
Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

 

Το στροφικό πέταλο του ώμου αποτελείται από τέσσερις τένοντες που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση του ώμου. Πολλές φορές τμήμα του στροφικού πετάλου και κυρίως ο τένοντας του υπερακανθίου υφίσταται ρήξη. Γενικότερα οι ρήξεις του στροφικού πετάλου κατατάσσονται με βάση την έκταση τους τόσο όσον αφορά το πάχος όσο και το πλάτος του τένοντα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν:
    • Ρήξεις μερικού πάχους
    • Ρήξεις μερικού πλάτους
    • Μερική Ρήξη ολικού πάχους
    • Μαζική ρήξη ολικού πάχους

 

Αιτίες ρήξης στροφικού πετάλου 
Oι συχνότερες αιτίες των τενόντιων ρήξεων του ώμου είναι:

    • Τραυματισμοί από πτώση
    • Τραυματισμοί κατά τις αθλητικές δραστηριότητες
    • Ανατομικά αυξημένη κυρτότητα του ακρωμίου που προκαλεί στένωση του διαστήματος στο οποίο ολισθαίνουν οι τένοντες του στροφικού πετάλου (σύνδρομο πρόσκρουσης)
    • Χρόνια εκφύλιση των τενόντων
    • Αυτοάνοσες φλεγμονώδεις παθήσεις των αρθρωσεων

Κλινική εικόνα – Συμπτώματα   
Ο ασθενής με ρήξη τένοντα έχει χαρακτηριστικά συμπτώματα που κάνουν σχετικά εύκολη την διάγνωση. Τέτοια είναι:  
    • Πόνος του ώμου και του βραχίονα κατά την δραστηριότητα αλλά και κατά την νυχτερινή κατάκλιση.
    • Δυσκαμψία της άρθρωσης του ώμου
    • Αδυναμία  ενεργητικής ή και παθητικής ανύψωσης του Άνω Άκρου.
    • Αδυναμία στην εκτέλεση των διαγνωστικών δοκιμών αντίστασης από τον ασθενή

Απεικονιστικές εξετάσεις 
Η σωστή κλινική εξέταση πρέπει να συμπληρώνεται από έναν πλήρη απεικονιστικό έλεγχο που θα αναδείξει την έκταση της ρήξης. Οι απαραίτητες εξετάσεις είναι:
    •  Η μαγνητική τομογραφία με την οποία μπορούμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα της κατάστασης των τενόντων αλλά και των υπολοίπων ανατομικών δομών του ώμου 
    • Υπερηχογράφημα. Η συγκεκριμένη εξέταση εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Συντηρητική αντιμετώπιση
Οι μερικού πάχους ρήξεις αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τις συντηρητικές μεθόδους αντιμετώπισης που περιλαμβάνουν:
    • Την ιατρική καθοδήγηση για την τροποποίηση των δραστηριοτήτων του ασθενή
    • Αντιφλεγμονώδη αγωγή που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται από ένεση κορτιζόνης 
    • Πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης που περιλαμβάνει φυσικοθεραπείες και ασκησιολόγιο μυϊκής ενδυνάμωσης
    • Βιολογικές ενέσιμες θεραπείες όπως είναι η έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) στην περιοχή της μερικής ρήξης. Οι εγχύσεις αυτές έχουν δράση αντιφλεγμονώδη αλλά και επουλωτική.
Η επιτυχία της συντηρητικής αντιμετώπισης εξαρτάται τόσο από την βαρύτητα της πάθησης όσο και από τον βαθμό χρονιότητας αυτής. 

Επεμβατική αντιμετώπιση 
Σε περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται επαρκή αντιμετώπιση με τις συντηρητικές μεθόδους και κυρίως στις ρήξεις ολικού πάχους πραγματοποιείται αρθροσκόπική συρραφή του στροφικού πετάλου  από τον Δρ. Ιωάννη Κορμπάκη. Η επέμβαση αυτή συνίσταται στην επανακαθήλωση του τένοντα στο οστό με την χρήση ειδικών αγκυρών σταθεροποίησης. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω πολύ μικρών οπών μέσα από τις οποίες εισάγεται μια μικροσκοπική κάμερα και ειδικά χειρουργικά εργαλεία μέσω των οποίων γίνεται η συρραφή του στροφικού πετάλου.

Ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης βασιζόμενος τόσο στην εμπειρία όσο και στην εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ώμου που έχει λάβει στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής, πραγματοποιεί πλήθος αρθροσκοπήσεων για την αποκατάσταση παθήσεων του ώμου. Η επιτυχία βασίζεται 
•    Στην σωστή ένδειξη για αρθροσκόπηση
•    Στον προεγχειρητικό σχεδιασμό
•    Στην σωστή χειρουργική τεχνική και την χρήση τελευταίας γενιάς υλικών
•    Στο εξατομικευμένο μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης και στην συνεχή παρακολούθηση του ασθενή


Διαδικασία επέμβασης
Ο ασθενής δεν λαμβάνει φαγητό και νερό 6 ώρες πριν την επέμβαση. Προσέρχεται στο νοσοκομείο τρείς ώρες πριν την επέμβαση όπου γίνονται όλες οι προεγχειρητικές εξετάσεις. Κατόπιν ακολουθεί η επέμβαση η οποία γίνεται είτε με περιοχική αναισθησία είτε με ελαφριά γενική νάρκωση. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις , λίγες ώρες μετά ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο λαμβάνοντας εξιτήριο με τις οδηγίες και μια αποθηκευτική συσκευή που περιέχει την βιντεοσκόπηση της αρθροσκόπησης.

Μετεγχειρητικά   
Το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης εξαρτάται από το μέγεθος της ρήξης. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι εξατομικευμένο και με βαση τον κάθε ασθενή αλλά και την γενικότερη μετεγχειρητική του εικόνα.