2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
 
 

Ρήξη Αχίλλειου Τένοντα
Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

Ο Αχίλλειος τένοντας αποτελεί τον πιο ισχυρό τένοντα του ανθρωπίνου σώματος.
Η ρήξη του είναι συχνότερη κατά την διάρκεια έντονων αθλητικών δραστηριοτήτων αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού.

Η ρήξη εμφανίζεται συνήθως 6 εκατοστά κεντρικότερα από την κατάφυση του στην πτέρνα, λόγω της πτωχής αιμάτωσης
του τένοντα στο σημείο αυτό, και σπανιότερα σε άλλα σημεία του τένοντα.

Παράγοντες κινδύνου

Οι παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ρήξης του Αχίλλειου τένοντα περιλαμβάνουν:

    • Ηλικία 30 έως 40 ετών.
    • Η αναλογία μεταξύ αντρών και γυναικών είναι 5/1
    • Συμμετοχή σε αθλήματα
    • Χρόνια χρήση στεροειδών 
    • Παχυσαρκία
    • Χρήση Κινολόνων 
    
Συμπτώματα

Τα κύρια συμπτώματα είναι: 
    • Διαξιφιστικός πόνος στην οπίσθια επιφάνεια της ποδοκνημικής.
    • Ήχος σκισίματος 
    • Οίδημα και αιμάτωμα κοντά στη πτέρνα
    • Αδυναμία πελματιαίας κάμψης της ποδοκνημικής υπό αντίσταση
Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το 25% των ρήξεων του Αχιλλείου τένοντα αρχικά δεν διαγιγνώσκονται.

 

Διάγνωση

Η κλινική εξέταση συνήθως αρκεί για την διάγνωση της ρήξης του Αχίλλειου τένοντα. Κατά τη διάρκεια αυτής ανευρίσκεται :
    • Ψηλαφητό κενό στον τένοντα στο σημείο της ρήξης
    • Έλλειψη κάμψης της ποδοκνημικής κατά την πίεση της γαστροκνημίας ( Thompson test) 

 

 

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με την μαγνητική τομογραφία και το υπερηχογράφημα που είναι πολύ χρήσιμες διαγνωστικές εξετάσεις.

Θεραπεία

Μη χειρουργική θεραπεία:
Η επιλογή της συγκεκριμένης θεραπείας έχει καλά αποτελέσματα και επιλέγεται κυρίως σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλών λειτουργικών απαιτήσεων καθώς και σε ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα υγείας. 
Περιλαμβάνει την αποφόρτιση και την ακινητοποίηση με ειδικό νάρθηκα ποδοκνημικής ακολουθούμενη από ειδικό πρωτόκολλο φυσικοθεραπειών και ενδυνάμωσης


Χειρουργική αποκατάσταση

Η συρραφή του τένοντα αποτελεί τον χρυσό κανόνα στην αντιμετώπιση της ρήξης του Αχίλλειου τένοντα στους ασθενείς με καλή φυσική κατάσταση. Επίσης η χειρουργική αποκατάσταση επιλέγεται και στους ασθενείς που δεν είχαν καλό λειτουργικό αποτέλεσμα από την συντηρητική θεραπεία.
Ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης έχει πολυετή εκπαίδευση -εξειδίκευση στο πιο εξειδικευμένο κέντρο τενοντίων παθήσεων  στις Ηνωμένες Πολιτείες  και σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών έχει την κατάλληλη επάρκεια στην χειρουργική αντιμετώπιση της κάθε είδους ρήξεως του Αχιλλείου τένοντα.  
Πιο συγκεκριμένα στις οξείες ρήξεις ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης πραγματοποιεί την πιο δυνατή εμβιομηχανικά συρραφή που σε συνδυασμό με την μικροχειρουργική αποκατάσταση των ανατομικών δομών που αιματώνουν τον τένοντα, εξασφαλίζει τα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα .
Στις παραμελλημένες ρήξεις ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης εφαρμόζει συνδυασμούς επεμβάσεων στον ίδιο χρόνο που αποκαθιστούν το μήκος του ρικνωμένου τένοντα, την ισχύ, την λειτουργικότητα του καθώς και την αγγείωση του. Η εμπειρία του Ιατρού στην επιλογή των  καταλληλότερων επεμβάσεων ανά περίπτωση οδηγούν σε άριστα λειτουργικά αποτελέσματα.

Μετεγχειρητικά 
Μετά τη χειρουργική επέμβαση ο ασθενής παίρνει εξιτήριο συνήθως την ίδια ημέρα. Χρησιμοποιείται νάρθηκας ποδοκνημικης για την προστασία της συρραφης του τένοντα και κατόπιν λειτουργικός ναρθηκας ποδοκνημικης ρυθμιζόμενης γωνίας. Οι ασθενείς συνήθως επανέρχονται σε πλήρη κίνηση σε 6 εβδομάδες και η πλήρης ανάρρωση και συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες απαιτεί 3- 6 μηνές.