2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
 
 

Ρήξη Μηνίσκου
Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

 

Οι μηνίσκοι (έσω και έξω) είναι σημαντικές ανατομικές δομές του γόνατος μεταξύ των δυο αρθρικών επιφανειών του γόνατος με πρωτεύοντα ρόλο στην απόσβεση των κραδασμών και στην ομαλή κατανομή των φορτίων στις αρθρικές επιφάνειες.
Οι αιτίες της ρήξης των μηνίσκων στους νεότερους ανθρώπους είναι συνήθως οι τραυματισμοί του γόνατος κυρίως στις αθλητικές δραστηριότητες. Στους μεγαλύτερους ηλικιακά ανθρώπους  οι ρήξεις μπορεί να είναι και εκφυλιστικής αιτιολογίας που συνήθως συνοδεύονται από εκφυλιστικές αλλοιώσεις στον χόνδρο του γόνατος.

 

Κατηγοριοποίηση των μηνισκικών ρήξεων  
Τα κριτήρια κατάταξης των μηνισκικών ρήξεων είναι:
    • Το τμήμα του μηνίσκου που έχει υποστεί ρήξη
    • Πρόσθιου κέρατος
    • Οπίσθιου κέρατος 
    • Σώματος 
    • Μηνισκικής ρίζας
    • Περιφερική ρήξη – ζώνη με σχετικά πλούσια αιμάτωση
    • Κεντρική ρήξη – ζώνη πτωχής αιμάτωσης

    • Η μορφολογία της ρήξης 
    • Οριζόντια 
    • Κάθετη 
    • Λοξή 
    • Επιμήκης
    • Ακτινωτή 
    • Δίκην λαβής κάδου


Κλινική εικόνα 
Η ρήξη του μηνίσκου εκδηλώνεται κυρίως με τα παρακάτω συμπτώματα:
    • Πόνος και δυσκαμψία στο γόνατο
    •  Απώλεια του εύρους κίνησης της άρθρωσης (κλείδωμα)
    • Συλλογή υγρού-Ύδραρθρο γόνατος
Για την επιβεβαίωση της κλινικής εξέτασης αλλά κυρίως για την διαπίστωση της έκτασης και του είδους της βλάβης είναι απαραίτητη η διενέργεια Μαγνητικής τομογραφίας

 

Θεραπεία  
Η επιλογή της θεραπείας βασίζεται στα συμπτώματα και στην βαρύτητα της ρήξης καθώς και στις πιθανές συνοδές βλάβες του γόνατος.
Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει
    • Αποφόρτιση
    • Αντιφλεγμονώδη αγωγή
    • Παγοθεραπεία 
    • Πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης με ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυϊκών ομάδων του γόνατος
    • Εγχυσεις ενέσεων πλάσματος πλούσιου σε σιμοπετάλεια (PRP)

Αρθροσκοπική αποκατάσταση 
Η πραγματοποίηση αρθροσκόπησης γόνατος γίνεται κυρίως εφόσον υπάρχει μπλοκάρισμα της κίνησης του γόνατος ή όταν υπάρχει πόνος που δεν υποχωρεί με την συντηρητική αντιμετώπιση. Είναι πρωτεύουσας σημασίας να τονισθεί ότι πλέον ο κύριος στόχος μίας αρθροσκόπησης για ρήξη μηνίσκου οφείλει να είναι η συρραφή της ρήξης ώστε να μην παραβλαφτεί η λειτουργία του μηνίσκου.  Όταν η συρραφή είναι ανέφικτη τότε πρέπει να αφαιρείται το μικρότερο δυνατόν τμήμα του μηνίσκου (Μερική μηνισκεκτομή) ώστε να αποφευχθεί η φθορά των χόνδρινων επιφανειών του γόνατος που προκαλείται από τη έλλειψη του μηνίσκου ( αρθρίτιδα).

Διαδικασία επέμβασης
Ο ασθενής δεν λαμβάνει φαγητό και νερό 6 ώρες πριν την επέμβαση. Προσέρχεται στο νοσοκομείο τρείς ώρες πριν την επέμβαση όπου γίνονται όλες οι προεγχειρητικές εξετάσεις. Κατόπιν ακολουθεί η επέμβαση η οποία γίνεται είτε με ραχιαία αναισθησία είτε με ελαφριά γενική νάρκωση. 
Η διάρκεια της επέμβασης είναι κατά μέσο όρο μία ώρα και εξαρτάται από την πάθηση που αντιμετωπίζεται.
Στις περισσότερες περιπτώσεις , λίγες ώρες μετά ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο λαμβάνοντας εξιτήριο με τις οδηγίες και μια αποθηκευτική συσκευή που περιέχει την βιντεοσκόπηση της αρθροσκόπησης.

Μετεγχειρητικά   
Το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης εξαρτάται από την πάθηση για την οποία διενεργήθηκε η αρθροσκόπηση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι εξατομικευμένο και με βάση τον κάθε ασθενή αλλά και την γενικότερη μετεγχειρητική του εικόνα.  

 

Συμπερασματικά η αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης του μηνίσκου αποτελεί την συχνότερη αιτία διενέργειάς αρθροσκόπησης στο γόνατο. Ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης βασιζόμενος τόσο στην εμπειρία όσο και στην εκπαίδευση πραγματοποιεί πλήθος αρθροσκοπήσεων για την αποκατάσταση παθήσεων του γόνατος. Η επιτυχία βασίζεται 
    • Στην σωστή ένδειξη για αρθροσκόπηση
    • Στον προεγχειρητικό σχεδιασμό
    • Στην σωστή χειρουργική τεχνική
    • Στο εξατομικευμένο μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης και στην συνεχή παρακολούθηση του ασθενή