2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
 
 

Αρθροσκόπηση Ώμου
Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

 

Η Αρθροσκόπηση Ώμου είναι μια χειρουργική τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας στην οποία μέσω τριών  οπών εισάγεται μια μικροσκοπική κάμερα και ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία μέσω των οποίων γίνεται η αποκατάσταση των βλαβών του ώμου.

Οι ενδείξεις πραγματοποίησης Αρθροσκόπησης Ώμου 
Η απόφαση για την διενέργεια μίας αρθροσκόπησης ώμου βασίζεται τόσο στην κλινική εικόνα όσο και στον απεικονιστικό έλεγχο που περιλαμβάνει ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία. Οι πιο συχνές αιτίες είναι:
    • Ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου. Αποτελεί την συχνότερη αιτία πραγματοποίησης της αρθροσκόπησης ώμου. Μέσω των οπών και ειδικών εργαλείων γίνεται χρήση ειδικών αγκυρών που περιέχουν ράμματα με τα οποία επισκευάζεται ο κομμένος τένοντας.
    • Σύνδρομο πρόσκρουσης. Η κάτω επιφάνεια του ακρώμιου μπορεί να ασκεί πίεση στους τένοντες του στροφικού πετάλου προκαλώντας φλεγμονή , δυσκαμψία και πόνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματοποιείται αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική που συνίσταται στην λείανση της κάτω επιφάνειας του ακρωμίου.  
    • Αστάθεια ώμου. Πραγματοποιείται καθήλωση του επιχείλιου χόνδρου αρθροσκοπικά με ειδικές άγκυρες καθήλωσης προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα.
    • Αρθρίτιδα ώμου. Γίνεται αρθροσκοπικός καθαρισμός της άρθρωσης και σε κάποιες περιπτώσεις χονδροπλαστική

 

Διαδικασία επέμβασης
Ο ασθενής δεν λαμβάνει φαγητό και νερό 6 ώρες πριν την επέμβαση. Προσέρχεται στο νοσοκομείο τρείς ώρες πριν την επέμβαση όπου γίνονται όλες οι προεγχειρητικές εξετάσεις. Κατόπιν ακολουθεί η επέμβαση η οποία γίνεται είτε με περιοχική αναισθησία είτε με ελαφριά γενική νάρκωση. 
Η διάρκεια της επέμβασης είναι κατά μέσο όρο μία ώρα και εξαρτάται από την πάθηση που αντιμετωπίζεται.
Στις περισσότερες περιπτώσεις , λίγες ώρες μετά ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο λαμβάνοντας εξιτήριο με τις οδηγίες και μια αποθηκευτική συσκευή που περιέχει την βιντεοσκόπηση της αρθροσκόπησης.

Μετεγχειρητικά   
Το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης εξαρτάται από την πάθηση για την οποία διενεργήθηκε η αρθροσκόπηση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι εξατομικευμένο και με βαση τον κάθε ασθενή αλλά και την γενικότερη μετεγχειρητική του εικόνα.  


Συμπερασματικά η  αρθροσκοπική αποκατάσταση των βλαβών του ώμου οδηγεί σε λιγότερο πόνο και δυσκαμψία, λιγότερες επιπλοκές, συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο και ταχύτερη ανάρρωση από την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.
Ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης βασιζόμενος τόσο στην εμπειρία όσο και στην εξειδίκευση που έχει λάβει στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής πραγματοποιεί πλήθος αρθροσκοπήσεων για την αποκατάσταση παθήσεων του ώμου. Η επιτυχία βασίζεται 
•    Στην σωστή ένδειξη για αρθροσκόπηση
•    Στον προεγχειρητικό σχεδιασμό
•    Στην σωστή χειρουργική τεχνική και την χρήση τελευταίας γενιάς υλικών
•    Στο εξατομικευμένο μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης και στην συνεχή παρακολούθηση του ασθενή