2111820396 Χαλάνδρι - Αχαρνές, Αττική jkormp@gmail.com
 
 

Σύνδρομο πρόσκρουσης Ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου

Ιωάννης Φ. Κορμπάκης M.D. | Ορθοπαιδικός Χειρουργός


 

Η τενοντίτιδα ώμου είναι η φλεγμονή ενός ή περισσοτέρων τενόντων του στροφικού πετάλου του Ώμου. Συχνότερα φλεγμαίνει ο τένοντας του υπερακανθίου ο οποίος περνά κάτω από μία οστική δομή της ωμοπλάτης που ονομάζεται ακρώμιο. Είναι πολύ συχνή λοιπόν η εκδήλωση τενοντίτιδας που οφείλεται σε πρόσκρουση των τενόντων του στροφικού πετάλου  στο ακρώμιο.

 

Αιτίες τενοντίτιδας ‘Ωμου 
Είναι πολύ βασική η λήψη ενός προσεκτικού ιστορικού προκειμένου να αναδειχθεί η αιτία της εκδήλωσης της τενοντίτιδας. Οι πιο συχνές αιτίες είναι:
    • Έντονη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα με κινήσεις πάνω από το οριζόντιο επίπεδο της ωμοπλάτης
    • Απαιτητικές αθλητικές δραστηριότητες
    • Ανατομικά αυξημένη κυρτότητα του ακρωμίου 
    • Αυτοάνοσες φλεγμονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων


Κλινική εικόνα – Συμπτώματα  
Ο ασθενής με τενοντίτιδα του στροφικού πετάλου έχει χαρακτηριστικά συμπτώματα που κάνουν σχετικά εύκολη την διάγνωση. Τέτοια είναι:  
    • Πόνος του ώμου και του βραχίονα κατά την δραστηριότητα αλλά και κατά την νυχτερινή κατάκλιση.
    • Δυσκαμψία της άρθρωσης του ώμου
    • Αδυναμία  ενεργητικής ή και παθητικής ανύψωσης του Άνω Άκρου.
    • Αδυναμία στην εκτέλεση των διαγνωστικών δοκιμών αντίστασης από τον ασθενή
 
Απεικονιστικές εξετάσεις 
Σωστή κλινική εξέταση πρέπει να συμπληρώνεται από έναν πλήρη απεικονιστικό έλεγχο που θα διαλευκάνει την αιτία της τενοντίτιδας. Οι απαραίτητες εξετάσεις είναι:
    • Ο κλασσικός ακτινολογικός έλεγχος που είναι χρήσιμος για την διάγνωση των ασβεστώσεων των τενόντων αλλά και της αρθρίτιδας.
    • Η μαγνητική τομογραφία με την οποία μπορούμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα της κατάστασης των τενόντων αλλά και των υπολοίπων ανατομικών δομών του ώμου 
    • Υπερηχογράφημα. Η συγκεκριμένη εξέταση εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η τενοντίτιδα στροφικού πετάλου αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τις συντηρητικές μεθόδους αντιμετώπισης που περιλαμβάνουν:
    • Την ιατρική καθοδήγηση για την τροποποίηση των δραστηριοτήτων του ασθενή
    • Αντιφλεγμονώδη αγωγή που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται από ένεση κορτιζόνης 
    • Πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης που περιλαμβάνει φυσικοθεραπείες, κρουστικούς υπερήχους και ασκησιολόγιο μυϊκής ενδυνάμωσης
    • Βιολογικές ενέσιμες θεραπείες όπως είναι η έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) στην περιοχή της μερικής ρήξης. Οι εγχύσεις αυτές έχουν δράση αντιφλεγμονώδη αλλά και επουλωτική.

 

Επεμβατική αντιμετώπιση 
Σε επιβαρυμένες αλλά και παραμελλημένες περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται επαρκή αντιμετώπιση με τις συντηρητικες μεθόδους αντιμετώπισης πραγματοποιείται αρθροσκόπηση ώμου  από τον Δρ. Ιωάννη Κορμπάκη. Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια χειρουργική τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας στην οποία μέσω πολύ μικρών οπών εισάγεται μια μικροσκοπική κάμερα και ειδικά χειρουργικά εργαλεία μέσω των οποίων γίνεται η αποκατάσταση των βλαβών της άρθρωσης του ώμου.
Ο Δρ. Ιωάννης Κορμπάκης βασιζόμενος τόσο στην εμπειρία όσο και στην εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ώμου που έχει λάβει στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής, πραγματοποιεί πλήθος αρθροσκοπήσεων για την αποκατάσταση παθήσεων του ώμου. Η επιτυχία βασίζεται:
•    Στην σωστή ένδειξη για αρθροσκόπηση
•    Στον προεγχειρητικό σχεδιασμό
•    Στην σωστή χειρουργική τεχνική και την χρήση τελευταίας γενιάς υλικών
•    Στο εξατομικευμένο μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης και στην συνεχή παρακολούθηση του ασθενή


Διαδικασία επέμβασης
Ο ασθενής δεν λαμβάνει φαγητό και νερό 6 ώρες πριν την επέμβαση. Προσέρχεται στο νοσοκομείο τρείς ώρες πριν την επέμβαση όπου γίνονται όλες οι προεγχειρητικές εξετάσεις. Κατόπιν ακολουθεί η επέμβαση η οποία γίνεται είτε με περιοχική αναισθησία είτε με ελαφριά γενική νάρκωση. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις , λίγες ώρες μετά ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο λαμβάνοντας εξιτήριο με τις οδηγίες και μια αποθηκευτική συσκευή που περιέχει την βιντεοσκόπηση της αρθροσκόπησης.


Μετεγχειρητικά   
Το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης περιλαμβάνει πρόγραμμα άμεσης κινητοποίησης της άρθρωσης.